ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Zdravstvena zaštita učestvuje u djelatnostima povezanim sa rizikom po zdravlje, koordIniše modele medicinskog nadzora i nastavlja da se udaljava od tradicionalnog sistema naplate usluga u sferi zdravstvene zaštite (FFS).

Akcionari prelaze od obima na kvalitet putem reformisanja, programa koji promovišu operativnu efikasnost, korišćenje tehnologije, regulisanja pitanja blagostanja stanovništva, dobrog zdravlja, i okretanjem ka društvenim determinantama koje opredijeljuju faktore blagostanja i zdravlja.
Ulaganje u napredne tehnologije za smanjenje troškova povećava dostupnost i optimizuje liječenje. Napredne tehnologije pokreću jeftiniju, efikasniju i dostupniju uslugu pružanja zdravsvene zaštite na globalnom nivou.
Nekoliko trendova koji utiču na pružanje usluga liječenja jesu:
• Napredne tehnologije koje će preoblikovati zdravstvenu zaštitu utičući na takve oblasti kao što su sintetička biologija, 3D štampanje i nanotehnologija i prateća dijagnostika, između ostalog.
• Bolnice budućnosti koje se stvaraju putem redefinisanja postupaka liječenja, uz primjenu digitalnih i informacionih tehnologija i njihovog inovativnog usavršavanja.
Svi mi imamo porodice i prijatelje i upoznajemo ljude koji traže pomoć da prikupe novac za hitno liječenje (rak, neurohirurgija, problemi sa srcem, itd.).

Veoma je teško biti svjedok situacije kada se skupi novac, ali je vrijeme isteklo  i  nečiji život je izgubljen …

Trudimo se da napravimo promjene u zdravstvenom sektoru.

KONTAKTIRAJTE NAS