RJEŠENJA ZA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

RJEŠENJA ZA  UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

Upravljanje objektima (FM) – kada su strateški usklađeni sa poslovnim zahtevima – mogu značajno doprinijeti poslovnom uspehu.

Upravljanje objektima Win-Win Solution obuhvata sve aspekte rada ili održavanja objekta i održavanja tokom svog životnog ciklusa.

Konsultanti za upravljanje Win-Win Solution  podržavaju vas da dobijete odgovarajući nivo uvida u kvalitet i cenu FM servisa, kako biste imali uticaj na vašu organizaciju.

Naši konsultanti za upravljanje objektima gledaju na najpovoljnije FM scenarije za vašu organizaciju, što može dovesti do potpunog integrisanog IFM outsourcing projekta. Imamo veoma blisko partnerstvo sa jednim od lidera u oblasti upravljanja objektima i dostavljanje kompleksnih rešenja širom sveta.

Spisak usluga (koji mogu biti prekoračeni) je ispod:

• Čišćenje;
• Održavanje;
• održavanje parkinga;
• Hitan odgovor;
• kapitalni projektir
• Poslovne usluge podrške.

KONTAKTIRAJTE NAS